Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji:

  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • dotacje na rozwój działalności gospodarczej
  • dotacje na utworzenie miejsc pracy
  • dotacje z ARiMR oraz krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych
  • wnioskowanie o dopłaty bezpośrednie rolników