Konsulting

Konsulting

Konsulting:

  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • poradnictwo finansowe i ekonomiczne
  • pomoc w sporządzaniu umów handlowych ,cywilnoprawnych i innych
  • sporządzanie wniosków wizowych,
  • rezerwacja biletów i odprawy on-line